Splošni pogoji

Zadnja sprememba 19. 12. 2019

1. Splošno

Z dostopom do te spletne akademije se strinjate, da boste spoštovali Splošne pogoje, vse veljavne zakone in predpise. Če se ne strinjate s katerim koli od teh pogojev, vam je prepovedano uporabljati ali dostopati do tega spletnega mesta. Gradivo v tej spletni akademiji je zaščiteno z veljavnim zakonom o avtorskih pravicah in blagovnih znamkah.

2. Vpis v programe

Za vpis v brezplačne in plačljive programe se vpišite v spletno akademijo E – Saška Klemenčič. Za vpis v posamezne plačljive programe pa nam pišite na e-naslov [email protected]. Preko e-pošte vam pošljemo račun in dostop do programa za dogovorjen določen čas.

Za vpis v spletno akademijo ustvarite uporabniško ime. Uporabniško ime je kreirano na podlagi elektronskega naslova in imena osebe, ki ga je ustvarila. Uporabniško ime in geslo lahko uporablja le oseba, ki je kreirala račun. Posredovanje uporabniškega imena in gesla drugim osebam je strogo prepovedano. Pridržujemo si pravico, da tako kršitev sankcioniramo s popolnim izbrisom iz naše spletne akademije - tudi če je ta oseba plačala spletni izobraževalni program.

3. Vaše dolžnosti in pravice

Kot udeleženec spletnega izobraževanja ste dolžni spoštovati predvsem dve pravili: spletno etiko in avtorske pravice. To pomeni:

  • V posameznih učnih enotah (ali spletnih tečajih) imate možnost komentiranja. Želimo, da so komentarji spoštljivi, konstruktivni, namenjeni delitvi znanja in izkušenj. Žalitve in drugi neprimerni komentarji niso dovoljenil.
  • Vsebina je last izvajalca/ avtorja posameznega spletnega tečaja/ učilnice/ programa in ni dovoljeno, da jo kakor koli reproducirate (kopirate in dajete naprej tretjim osebam ali na drug strežnik) ali distribuirate dalje (v komercialne namene, predstavitve) ali spreminjate avtorsko gradivo. To velja za video posnetke, vaje, podano znanje. Vse materiale, ki jih lahko prenesete na svoj računalnik, lahko uporabljate zgolj v osebne namene (za učenje).

Pridružujemo si pravico, da v primeru kršitev vaš uporabniški račun kadar koli (in brez vnaprejšnjega obvestila izbrišemo).

Če ste kadar koli v dvomih glede spletne etike ali pa spoštovanja avtorskih pravic, se obrnite na nas ([email protected]).

3. Potrdilo o izobraževanju

Če želite, lahko pridobite potrdilo o izobraževanju. Pogoj za to je, da po zaključenem E-tečaju uspešno rešite preizkus znanja oz. izpolnite evalvacijski vprašalnik, ki je namenjen ovrednotenju vašega napredka. V primeru, da bi želeli potrdilo, nam pišite (na [email protected]).

4. Izjava o omejitvi odgovornosti

Spletna akademija ne daje nobenih izrecnih ali implicitnih jamstev. Poleg tega spletna akademija ne daje jamstev v zvezi z morebitnimi pripombami glede točnosti, verjetnih rezultatov ali zanesljivosti uporabe gradiv na svoji spletni strani ali na spletnih mestih, povezanih s to spletno stranjo.

5. Popravki in napake

Gradivo, ki se pojavlja na spletnem mestu akademije, lahko vključuje tehnične, tiskarske ali fotografske napake. Spletna akademija ne jamči, da je katero koli gradivo na njeni spletni strani brez napak, popolno ali aktualno. Spletna akademija lahko kadar koli brez predhodnega obvestila spremeni vsebino gradiva na svoji spletni strani,ni pa zavezana k posodobitvi gradiva.

5. Povezave

Spletna akademija ni pregledala vseh spletnih strani, povezanih s svojim spletnim mestom, in ne odgovarja za vsebino katere koli takšne spletne strani. Vključitev katere koli povezave ne pomeni potrditve spletne strani s strani spletne akademije. Uporaba katerega koli tako povezanega spletnega mesta je na lastno odgovornost uporabnika.

6. Spremembe splošnih pogojev

Spletna akademija lahko kadar koli brez predhodnega obvestila revidira pogoje uporabe za svoje spletno mesto. Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da za vas velja različica, ki je v določenem trenutku v veljavi.

7. Pristojna oseba

Vsak zahtevek, ki se nanaša na spletno mesto te akademije, ureja Saška Klemenčič. V kolikor se z uporabnikom ne moremo uskladiti, zadeve rešuje za to pristojno sodišče.