Kako pomembna je prodajna naravnanost?

RAZMISLEK: Pomislite na konkretne situacije, ko ste bili prodajno naravnani in ko niste bili.

  • V čem je bila razlika?
  • Kako ste razmišljali?
  • Kako ste se počutili?
  • Kako ste delovali?
  • Kakšen rezultat ste dosegli?
  • Kaj ste naredili, da ste se prodajno naravnali?

Zaključi in nadaljuj na naslednjo lekcijo.